PORONIENIE

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z

PORONIENIE

poród samoistny lub indukowany przed 20 tygodniem ciąży (tygodnie ciąż)' są liczone od ostatniego krwawienia miesiączkowego); bierze się także pod uwagę wagę płodu - dla definicji R nie powinna przekraczać 500mg. Poród pomiędzy 20 a 38 tygodniem ciąży uważa się za poród przedwczesny. Około 20-30% kobiet krwawi bądź ma skurcze w pierwszych 20 tygodniach ciąży, 10-15% roni samoistnie. W 60% R samoistnych płód jest nieobecny (puste jajo płodowe), a w ponad 25% wykazuje ciężkie wady genetyczne i morfologiczne uniemożliwiające przeżycie. R samoistne może być w takich przypadkach uważane za naturalne odrzucenie nieprawidłowo rozwijającego się płodu. 85% R zdarza się w pierwszym trymestrze ciąży i wynika z defektuptodu, natomiast rzadsze R w drugim trymestrze zdarzają się najczęściej z przyczyn matczynych (niewydolna szyjka macicy, wady budowy jamy macicy np. mięśniaki, niedoczynność tarczycy, cukrzyca, przewlekłe zapalenie nerek, ostre infekcje, kokaina i ciężkie przeżycia emocjonalne). Wiele wirusów, zwłaszcza cytomegalii, opryszczki i różyczki może być przyczyną R R jest klasyfikowane jako wczesne (do 12 tygodnia ciąży) lub jako późne (12-20 tydzień). Jest to istotne ze względów prawnych (12 tygodni jest często granicą dopuszczalności sztucznego przerwania ciąży - poronienie indukowane, aborcja) oraz z powodu większych trudności w leczeniu R późnych. Po 12 tygodniu ujście zewnętrzne, kanał szyjki i ujście wewnętrzne są zamknięte i podczas manipulacji narzędziami ginekologicznymi istnieje większe zagrożenie np. perforacją. W wyniku uformowania się łożyska większa jest możliwość krwawienia. Następuje też formowanie kości długich płodu, mogą one uszkodzić macicę podczas wydobywania. R samoistne określane jest jako zagrażające, gdy pojawiają się skurcze macicy lub krwawienie w pierwszych 20 tygodniach ciąży. Jeżeli część jaja płodowego jest wydalana lub, jeśli błony płodowe są pęknięte, R jest niecałkowite. Jeśli całe jajo płodowe zostaje usunięte, macica obkurczona do normalnych rozmiarów, a kanał szyjki zamknięty, R jest całkowite. Wystąpienie trzech i więcej R określa się mianem R nawykowych. Wymagają one diagnostyki w kierunku zaburzeń genetycznych, chorób układu dokrewnego (nad i niedoczynność tarczycy, cukrzyca) i chorób nerek. R chybione następuje, gdy płód obumarł, lecz pozostał w macicy 4 tygodnie lub dłużej. Stan taki zagraża zespołem wewnątrzmacicznego wykrzepiania i możliwością masywnego, zagrażającego życiu krwotoku podczas wydalania płodu. Należy je podejrzewać w przypadku braku wzrostu macicy, gdy niesłyszalna jest czynność serca płodu, a test na obecność B-HCG (test ciążowy) wypada ujemnie. Diagnozę potwierdza USC. Jeśli zawartość macicy zostanie zainfekowana przed lub po R stwierdza się tzw. poronienie septyczne. Objawy występują nagle, z oznakami zakażenia (gorączka, dreszcze, leukocytoza) i rozwijającego się R Niekiedy dochodzi do śmiertelnej sepsy i zapalenia otrzewnej. Często
jest wynikiem nielegalnej aborcji (R kyminalne) wykonywanej przez przygodne osoby, nierzadko niesterylnymi narzędziami. Leczenie R zagrażającego jest zachowawcze, polega na odpoczynku w łóżku. Badanie USG ma wykazać stan płodu. W przypadku pustego jaja płodowego lub martwego płodu wskazane jest R indukowane (terapeutyczne). Współżycie płciowe jest zabronione. Po R samoistnym niektórzy lekarze uważają, że konieczne jest wyłyżeczkowanie jamy macicy w celu usunięcia resztek jaja płodowego (niektórzy uważają, że wystarczy wnikliwa obserwacja). U większości kobiet R samoistne jest znaczącym stresem i przeżyciem emocjonalnym, wymaga, więc delikatności, a często pomocy psychologicznej. Poronienie indukowane (poronienie sztuczne, przerwanie ciąży, aborcja) - ma różny status prawny w różnych krajach (od całkowitego zakazu do braku jakichkolwiek ograniczeń). Legalne przerywanie ciąży jest dostępne w pewnym zakresie dla 2/3 populacji kobiet (V12 kobiet żyje w krajach, gdzie aborcja jest surowo zakazana). Stosuje się następujące metody przerywania ciąży: instrumentalne opróżnienie jamy macicy przez pochwę, indukcja R lekami wywołującymi czynność skurczową macicy, zabiegi operacyjne (wycięcie lub nacięcie macicy i jej opróżnienie). Wybór zależy głównie od wieku ciążowego. Ponad 90% zabiegów stanowi instrumentalne opróżnienie macicy. Do 12 tygodnia wykonuje się wyłyżeczkowanie jamy macicy, do 6 tyg. można wykonać aspirację jej zawartości. Po 12 tygodniu najczęściej wykonuje się zabieg rozszerzania szyjki i opróżniania metodą instrumentalną. Indukcja czynności skurczowej macicy (wprowadzenie stężonego roztworu NaCI do worka owodniowego, oxytocyna, prostaglandyny) stosowana jest głównie w drugim trymestrze ciąży. Zabiegi chirurgiczne są rzadko stosowane. Częstość powikłań zależna jest głównie od wieku ciążowego i zastosowanej metody. Należą do nich najczęściej: krwawienie, zakażenie i perforacja (przebicie) macicy. U wielu kobiet przerywanie ciąży wiąże się z poważnymi następstwami psychologicznymi. R wykonywane w celu ochrony zdrowia lub życia kobiety ciężarnej określane jest jako terapeutyczne.

Zobacz również, zioła PORONIENIE: